Adeiladu

Mae R.O.Davies yn cynnig gwasanaeth adeiladu a thrwsio i pob dim o adeiladau fferm i dractorau a peirianwaith, neu dim ond adeiladu a thrwsio cyffredinol.

Ydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

  • Gwasanaeth Weldio a Adeiladu
  • Trwsio Tractorau a Peiranwaith

hefyd yr medrym cyflenwi y defnydd canlynol:

  • Cembit Fibre
  • Llenni Tô Siment
  • Coed a Dur Adeiladau Amaethyddol

 

 

Cyfadeilad Dur 60tr x 40tr

Gwaith Mewnol ar Adeilad 160' x 90'

Adeilad Gwneud

Gwaith dur, 45 x 30 x 12.

Ffoniwch am fanylion.

Llwythwr a Bracets Telehandler Gwneud

Ffoniwch am fanylion.

Adeiladau Wedi Eu Gwneud a Gosod

Maint: 60' x 35' x 12'

Giatiau Gwartheg Wedi Eu Galfineiddio

Hawlfraint © 2013-2020 R.O.Davies.
Daliwyd Pob Hawl

TAW: 682 5286 09

R.O.Davies
Garthmyl
Llangernyw
Abergele
LL22 8RG

Cysylltu
Cael Hyd i Ni

Ffôn:

07879 016798 (rhywdro)
01745 860369 (nosweithiau)