Adeiladu

Mae R.O.Davies yn gwneud gwaith adeiladu a thrwsio.

Ydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

  • Gwasanaeth Weldio a Adeiladu
  • Trwsio Tractorau a Peiranwaith

hefyd yr medrym cyflenwi y defnydd canlynol:

  • Cembit Fibre
  • Llenni Tô Siment
  • Coed a Dur Adeiladau Amaethyddol

Dyma ychydig o esiamplau'r gwaith yr ydym y gwneud. Cysylltwch â ni i glywed os allwn ni helpu efo'ch prosiect chi.

Weldio a Gwneud

 

 Cyfadeilad Dur

Gwaith Mewnol ar Adeiladau

 

 

Adeiladau Gwneud

Gwneud Llwythwr a Bracets Telehandler

Giatiau Gwartheg Wedi Eu Galfineiddio

Hawlfraint © 2013-2020 R.O.Davies.
Daliwyd Pob Hawl

TAW: 682 5286 09

R.O.Davies
Garthmyl
Llangernyw
Abergele
LL22 8RG

Cysylltu
Cael Hyd i Ni

Ffôn:

07879 016798 (rhywdro)
01745 860369 (nosweithiau)