R.O.Davies - Peirianwyr Amaethyddol a Strythol

Ymsefydlwyd yn Llangernyw, ger Abergele. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

  • Gwerthiant Peiriannau a Quads Newydd  ac Ail-law
  • Cyflenwad a Ffitio Darnau Newydd ac Ail-law
  • Adeiladu a Thrwsio Peirianwaith
  • Adeiladu Adeiladau Amaethyddol
  • Gwerthiant Defnydd Adeiladu Amaethyddol 
  • Darnau ATV
  • Gwerthwyr olew SUTO

Hawlfraint © 2013-2020 R.O.Davies.
Daliwyd Pob Hawl

TAW: 682 5286 09

R.O.Davies
Garthmyl
Llangernyw
Abergele
LL22 8RG

Cysylltu
Cael Hyd i Ni

Ffôn:

07879 016798 (rhywdro)
01745 860369 (nosweithiau)